ADVERTISEMENT

Deze tien trends zorgden voor een uitdagend modejaar

Welke trends zetten ook in 2017 door?

Aan het begin van het nieuwe jaar zijn we bij Fashionweek.nl benieuwd naar wat ons binnen ons vakgebied te wachten staat. Het internationaal vermaarde modeplatform Business of Fashion maakte in samenwerking met onderzoeksbureau McKinsey een rapport op. Met alle inzichten die er in 2016 over de modebusiness zijn vergaard durven ze een voorzichtige voorspelling te geven over de inrichting van het modelandschap in 2017. Een samenvatting.

De mode-industrie is een significant onderdeel van de wereldeconomie. Het rapport stelt zelfs dat, wanneer deze markt vergeleken wordt met het individuele Bruto Binnenlands Product van een land, de globale mode-industrie geldt als de zevende grootste wereldeconomie. De waarde reikt tot een cijfer met twaalf nullen achter de komma. Dat klinkt rooskleurig, maar 2016 was wel een van de moeilijkste jaren. Volgens experts in drie woorden samen te vatten: onzeker, veranderlijk en uitdagend.

Er is een tiental factoren die staat van de mode-industrie in 2016 hebben gevormd. Met de geleerde lessen gaat er het komende jaar een fase van herstel in. De volgende tien factoren zijn tekenend geweest voor de huidige staat van de mode-industrie:

1. Onzekerheid

De onrust in de wereld heeft zijn weerslag op het consumentengedrag. Politieke conflicten, terrorisme(bedreiging), financiële crises, Brexit en de verkiezing van Trump als de nieuwe Amerikaanse president maken dat we een instabiele toekomst tegemoet gaan. Modegerelateerde aankopen worden beïnvloed door emotie en als consumenten angstig of onzeker zijn, doen ze minder snel aankopen. Daarnaast bemoeilijken de industrialisatie en verstedelijking van opkomende economieën, de vergrijzing van de bevolking in gevestigde markten en nieuwe technologieën het huidige consumentenklimaat.

Prognose 2017: de instabiliteit blijft en de mode-industrie zal zich flexibel moeten opstellen.

© Team Peter Stigter
1/10
© Team Peter Stigter

2. Stagnatie van de Chinese economie

China was sinds de economische crisis in 2008 dé markt waar alle ogen op gericht waren, maar de groei van het Bruto Binnenlands Product is afgelopen jaar gedaald.  China had in 2016 te kampen met een overschot op de onroerend goedmarkt wat de gemoederen flink bezighield. Het uitgavenpatroon van de Chinese consumenten is hierdoor in rap tempo veranderd: ze werden selectiever met hun uitgaven en besteedden een groter deel van hun inkomen aan lifestyle-diensten en ervaringen.  Ze verkozen ook premium producten boven massaproducten.

Prognose 2017: aandacht voor andere opkomende markten zoals India en de Verenigde Arabische Emiraten.

© Team Peter Stigter
2/10
© Team Peter Stigter

3. Kortingscultuur

Consumenten verwachten niet alleen meer maatwerk en gepersonaliseerde producten, ze willen dat ook het liefst tegen een zeer gereduceerde prijs. In Noord-Amerika bestond de omzet in kleding voor 75 procent uit afgeprijsde artikelen. Outlets zijn booming in China en men verwacht een verdubbeling daarvan in 2020. Ook de Europese consument is gevoelig voor afprijzing. Engeland kent al zes uitverkooprondes per jaar, een trend die ook wordt opgepikt door Duitsland en andere EU landen. Het zorgt in korte tijd voor grotere omzet maar het heeft consequenties voor winstmarges en de marktwaarde van modemerken en bedrijven.

Prognose 2017: zolang de vraag naar korting vanuit de consument wordt gedreven zal hier nog weinig verandering in komen.

© Team Peter Stigter
3/10
© Team Peter Stigter

4. Invloed van de consument

Met veranderende levensstijlen van consumenten komen ook nieuwe categorieën tot leven. 2016 bracht de Athleisure voort; op sport geïnspireerde kleding die ook buiten de sportieve activiteiten om wordt gedragen. Tevens zagen we de opkomst van genderneutrale kleding, een groei in het aanbod in het 'plus-size'-segment en bekende merken als Uniqlo en Dolce & Gabbana die zich waagden aan cultuurgebonden kleding (ook wel 'modest wear' genoemd) voor de consumenten in het Midden-Oosten en Zuid-Oost Azië.

Prognose 2017: een verdere uitbreiding binnen deze categorieën.

© Team Peter Stigter
4/10
© Team Peter Stigter

5. Verdere digitalisering

De consument is steeds beter opgevoed op digitaal vlak en dat maakt dat we de afgelopen jaren steeds meer online zijn gaan kopen. Maar het heeft ook als gevolg dat we beter geïnformeerd zijn en dat prijsbepaling transparanter is geworden. Retailers worden uitgedaagd om synergie te creëren in hun on- en offline aanbod. Digitale platformen en strategieën werden dominanter; geïntegreerd en geavanceerd. Bijvoorbeeld door middel van Virtual Reality.

Prognose 2017: hoewel Virtual Reality vrij nieuw is, menen velen dat dit een veelbelovend middel is voor storytelling rondom een merk.

© Team Peter Stigter
5/10
© Team Peter Stigter

6. Vertraging van het systeem

De instabiele wereldeconomie en de veeleisende consument zorgen voor extra druk in een fragiel modesysteem. Het verhogen van de prijs en de wispelturige vraag naar kleding bemoeilijken de cyclus. In vergelijking met het prijsindexcijfer van consumptiegoederen, fluctueert de prijsindex voor kleding sterker over verschillende landen over het hele jaar omdat merken hun prijzen aanpassen aan de vraag.

Prognose 2017: het is onvermijdelijk dat de onzekerheid omtrent de vraag naar kleding de voorraden in gevaar brengt.

© Team Peter Stigter
6/10
© Team Peter Stigter

7. Financiële lasten

Om de marges in de nasleep van de trage verkoop te behouden, wenden bedrijven zich tot herstructurering als een maatregel om de kosten te verlagen. Maar het afgelopen jaar was een groot aantal factoren - van wisselkoersschommelingen tot arbeidskosten en de kosten van grondstoffen - verantwoordelijk voor de verhoging van inkoopkosten. Maatregelen om kosten te drukken (zoals inkopen in de opkomende lage loonkosten landen of het inzetten van efficiëntere productietechnieken) zijn grotendeels uitgeput. De prijs voor katoen is de afgelopen paar jaar enorm gestegen en blijft dat de komende tijd doen. Terwijl de oplossing altijd lag in het diversifiëren van de inkoop als wijze om de kosten laag te houden, zijn er vandaag de dag maar een beperkt aantal opties voor de productie.

Prognose 2017: diverse merken wereldwijd hebben al herstructureringen doorgevoerd zoals ontslagrondes of het sluiten van winkels. De druk op de kosten blijft echter bestaan.

© Team Peter Stigter
7/10
© Team Peter Stigter

8. Onmiddellijke voldoening

Een veeleisende consument en een bod van modemerken om extra vraag te creëren hebben ook gezorgd voor een toename in de snelheid waarmee modeproducten geleverd worden. Het gaat in tegen kostenbesparende maatregelen en voor modebedrijven is het een poging om de verkoop te verhogen door sneller te reageren op de vraag van de consument. Hoewel we bekend zijn met de snelle levenscyclus van collecties in de fast-fashion, heeft dit nu ook het luxe- en midden/hoogsegment bereikt. Dit zette extra druk op de bevoorradingsketen en het distributiemanagement in 2016. Er zijn vooralsnog geen tekenen dat dit af gaat nemen: of het nu gaat om het voeden van onmiddellijke voldoening of het uitbouwen van de leveringskanalen, merken hebben zich moedig gewend tot het digitale tijdperk waar klanten wereldwijd virtuele toegang hebben tot modeshows en collecties kunnen kopen met één klik op de muis. Sommige luxe merken, waaronder Burberry, Tom Ford en Tommy Hilfiger, hebben geëxperimenteerd met de 'see-now, buy-now'-aanpak tijdens hun modeshows in september. Andere - zowel luxe en fast fashion merken - experimenteren met 'zelfde dag levering', of, in specifieke markten, zelfs met één-uurs levering.

Prognose 2017: experts zijn het nog niet eens geworden of deze nieuwe benaderingen de meest veeleisende consumenten overtuigen, terwijl tegelijkertijd de marges en de winstgevendheid op de langere termijn behouden kunnen blijven.

 

© Team Peter Stigter
8/10
© Team Peter Stigter

9. Creatieve crisis

Er heerst ook een creatieve crisis. Het tempo binnen de mode-industrie is de afgelopen jaren enorm versneld. Het aantal collecties ligt nu gemiddeld op zes per jaar. Zelfs binnen het luxe segment. Dit, in combinatie met eerdergenoemde factoren, heeft ertoe geleid dat steeds meer ontwerpers komen en gaan bij de grote modehuizen. De snelle omloopsnelheid van collecties zorgt tevens voor een toename van vermeend plagiaat. Een zorg die evengoed geldt voor het luxe segment als de spelers op de massamarkt. Zelfs fast fashion ketens passen hun processen aan om tegemoet te komen aan de kortere ontwerpcycli. Een andere ontwikkeling die de creativiteit van de ontwerpers niet bevordert, is dat ze steeds meer worden aangemoedigd om input aan te nemen van de inkoop- en merchandisingteams zodat er wordt ontworpen als reactie op wat er goed verkoopt in plaats van te ontwerpen op basis van wat er goed zál gaan verkopen.

Prognose 2017: er is nog weinig duidelijk hoe een creatieve crisis verder beperkt kan worden.

© Team Peter Stigter
9/10
© Team Peter Stigter

10. Verantwoord innoveren

Tot slot is duurzaamheid een steeds belangrijker wordende leidraad voor de aankoopbeslissingen van consumenten. In opkomende markten bijvoorbeeld, is meer dan 65 procent van de consumenten actief op zoek naar duurzame mode. Globale bevolkingsgroei, klimaatverandering, land- en waterschaarste en de toenemende kosten van de belangrijkste grondstoffen hebben directe impact op het fundament van elk bedrijf. Daarbij vergroot fast fashion de vijf elementaire problemen waar de mode-industrie mee te kampen heeft: hoog waterverbruik, het lozen van gevaarlijke chemische stoffen, schending van de mensenrechten, arbeidsomstandigheden, de uitstoot van broeikasgassen en de productie van afval. De afgelopen jaren hebben steeds meer modebedrijven zich toegelegd op duurzaamheidsdoelstellingen waaronder een 'closed-loop' stoffeninvoer of andere vormen van materiaalinnovatie.

Prognose 2017: er vallen nog veel voordelen te behalen op dit gebied -zowel in fast fashion als het luxe segment-, zeker nu steeds meer modemerken de druk voelen om transparant te zijn over de herkomst van hun producten

© Team Peter Stigter
10/10
© Team Peter Stigter
ADVERTISEMENT